งานจราจร

ร.ต.ท.มงคล คำมา
รอง สวป.สภ.ภูหลวง

เจ้าหน้าที่จราจร


ด.ต.ณฐกร อาจแก้ว
ผบ.หมู่ฯ


ด.ต.เปียว ศรีอินทร์
ผบ.หมู่ฯ


ด.ต.แมนชัย เศรษฐภักดี
ผบ.หมู่ฯ


ธุรการจราจร/เปรียบเทียบปรับ

ด.ต.นิยม ศรีบุรินทร์
ผบ.หมู่ฯ