งานอำนวยการ

พ.ต.ต.บรรเจิด จูจันทร์
สว.อก.สภ.ภูหลวง

ร.ต.ท.หญิง หัชญา ทองแย้ม
รอง สว.ธร.สภ.ภูหลวง

งานกำลังพล


ร.ต.ต.มงคล คามบุตร
รอง สว.( ป.)

จ.ส.ต.กิตติพงษ์ไตยนำ
ผบ.หมู่(ป.)
งานการเงิน

ร.ต.ต.นิมิตร จัตุรัส
รอง สว.(ป.)

ด.ต.สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ผบ.หมู่(ป.)
งานนโยบายและแผน-งานธุรการ

ด.ต.สนั่น ชอบอุดม
ผบ.หมู่(ป.)

ด.ต.วิชิน ทองคำแสน
ผบ.หมู่(ป.)