ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
จ.ส.ต.กิตติพงษ์ ไตยนำ
ผบ.หมู่(ป.) ทนท.จนท.กพ.สภ.ภูหลวง
เกิด ๓๐ มิ.ย.๒๕๒-ณ บ.ผาหวาย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จว.เลย
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ๘๗ ม.๘ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จว.เลย
การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร.ร.ภูหลวงวิทยา
นักเรียนพลตำรวจ มอดินแดง รุ่นที่ ๓๒ ขอนแก่น
e-mail [email protected]
[email protected]