งานสอบสวน

พ.ต.ท.คมเดช สุวรรณชาติ
พงส.ผชพ.หัวหน้างานสอบสวน สภ.ภูหลวง

พนักงานสอบสวน

พ.ต.ท.ชาญชัย กุณะวงษ์
พงส.ผนพ.สภ.ภูหลวง(ช่วยราชการ สภ.ปากชม)

พ.ต.ท.คณพศ ภูคงน้ำ
พงส.ผนก.สภ.ภูหลวง

ร.ต.อ.ยงยุทธ สินพร
พงส.สภ.ภูหลวง

ร.ต.ท.นพพร อันทระ
พงส.สภ.ภูหลวง

ผู้ช่วยงานสอบสวน

ด.ต.พิพัฒน์ บุตรจันทร์
ผบ.หมู่ฯ

ด.ต.กิตติ เถื่อนโทสาร
ผบ.หมู่ฯ

ด.ต.ธนยศ ไพเมือง
ผบ.หมู่ฯ

เสมียนประจำวัน

ร.ต..ต.อรุณ มัดศรี
รอง สว.(สส.)

ด.ต.เพชรศร ประสงค์สุข
ผบ.หมู่ฯ

ด.ต.ทรงศักดิ์ ภูถาดลาย
ผบ.หมู่ฯ